Sociální dovednosti – cesta k osamostatňování

 

Na těchto stránkách se dozvíte o našich aktivitách podporujících

a směřujících  mladé lidi s jinakostmi a specifiky ve vývoji

k osamostatňování v jejich životě.

Budování, posilování a rozvoj sociálních dovedností se ukazuje

jako mocný způsob podpory sebe-vědomí dospívajících lidí v citlivém

a zároveň bouřlivém období života. V  období, které je nesnadné

pro všechny z nás, zvláště pak pro lidi, kteří mají snížené možnosti

v porozumění a vyjadřování.

Na našich stránkách můžete tedy nahlédnout jak probíhají

naše dobrodružné výpravy do světa, který nás obklopuje.